Jelentkezz gyakornoknak a Zöldekhez, Magyarország Zöld Pártjának országgyűlési képviselőcsoportjához! 

Gyakornoki programot hirdet az LMP országgyűlési frakciója azon fiatalok számára, akiket nem csak a zöldpolitika elméleti, hanem a gyakorlati része is érdekel. Mindenkit más vonz a politikában és más területe érdekel. Egy politikai párt és egy országgyűlési frakció felépítése olyan sok összetevőből áll és működése annyira szerteágazó, hogy a gyakornoki programra jelentkezőknek olyan szakmai és gyakorlati képzést is tudunk nyújtani, ami nem csak a szokásos és unalmas igazolások kiadását jelenti.
Amit kínálunk: tapasztalt csapattal való együttműködés, politikusok részvételével és mentorálásával. Személyesen élheted át, milyen belülről egy parlamenti frakció mindennapos munkája. Megismerheted a törvényhozás folyamatát, az országgyűlési bizottságok működését. Szakmai és gyakorlati képzést adunk az ökopolitika, a zöldpolitika és a fenntarthatóság alapjairól.
Részt vehetsz a közigazgatás folyamatában városvezetők és önkormányzati képviselők bevonásával, de megismerheted a különböző európai intézmények mindennapi működését is. Sőt, élesben élheted át, milyen egy valódi tétre menő országgyűlési kampány, mennyire sokszínű és változatos feladatokat kell megoldani a frontvonalon.

Várjuk a jelentkezésed, ha készen állsz! 

A program időtartama:

A gyakornoki program tervezett időtartama: 2022. január 15- 2022. április 1.

A pályázathoz csatolni kell:

  • rövid szakmai önéletrajz
  • motivációs levél a kívánt szakterület megjelölésével

A pályázat benyújtása:

A pályázatokat elektronikus úton 2022. január 10. 24:00-ig kell elküldeni a gyakornok@lehetmas.hu címre.
A tárgyban fel kell tüntetni a jelentkező megjelölni kívánt szakterületét. Egy pályázó több szakterületet is megjelölhet.
A pályázatokat bíráló bizottság értékeli, a pályázati feltételeknek leginkább megfelelő jelöltek szóbeli meghallgatására is sor kerül, melyről külön értesítést küldünk.
A pályázatok elbírálásának eredményéről minden pályázó értesítést kap.

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy  az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok. A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát (az állás betöltését) követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
A személyes adatok kezelője a Lehet Más a Politika Országgyűlési Képviselőcsoportjának Hivatala (postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., telefon: +36-1-441-4540).
Az adatkezelő képviselője: Sipos Nikoletta hivatalvezető (+36-1-441-5156, lmp@parlament.hu).