A munkakör betöltőjének feladata:

 •  részvétel a képviselőcsoport költségvetésének előkészítésében
 • a mérlegjelentések elkészítése
 • az időszakos pénzügyi zárások elkészítése
 • banki és pénztári forgalom nyilvántartása
 • házipénztár kezelése

A gazdasági ügyintéző felett a munkáltatói jogokat az Országgyűlés Hivatala főigazgatója és
a Frakció hivatalának vezetője gyakorolja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát
 • motivációs levelét
 • fizetési igény megjelölését

Jelentkezési feltételek:

 • mérlegképes könyvelői képesítés
 • legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
 • költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
 • jó alkalmazkodó képesség

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 01. (24:00)
Kezdés dátuma: a pályázat elbírálást követően azonnal
Foglalkoztatási forma: az Országgyűlés Hivatalával kötött határozott idejű munkaszerződés
Munkaidő: heti 40 órás vagy részmunkaidős munkaidő
Bérezés: megegyezés szerint

A pályázatot az lmp@parlament.hu címre várjuk.
A tárgy mezőbe kérjük, írja be: gazdasági ügyintéző.

Adatkezelési tájékoztató:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából ezúton tájékoztatjuk a pályázatra jelentkezőket, hogy  az adatkezelés célja a megfelelő munkaerő kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja a jelentkező hozzájárulása. A kezelt adatok köre: a pályázati anyagban/önéletrajzban szereplő személyes adatok.
A pályázatra megküldött anyagok megőrzésére eredménytelen pályázatok esetén a pályázati eljárás lezárultát (az állás betöltését) követő 30 napig kerül sor, ezt követően a teljes pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
A személyes adatok kezelője az LMP-Magyarország Zöld Pártja Országgyűlési Képviselőcsoportjának Hivatala (postacím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19., telefon: +36-1-441-4540).
Az adatkezelő képviselője: Sipos Nikoletta hivatalvezető (+36-1-441-5156, lmp@parlament.hu ).