Az Országos Politikai Tanács (OPT) arra kéri az Elnökséget, hogy mielőbb terjessze a kongresszus elé a párt szövetségi politikájára vonatkozó döntését. Az ellenzék ugyanis csak akkor lehet sikeres a következő választáson, ha mielőbb meg tud állapodni az együttműködés feltételeiben: ezért az LMP-nek is világossá kell tennie saját álláspontját.

 

Jelen határozati javaslat az OPT ajánlásait tartalmazza a szövetségi politika és a 2022-es stratégia kapcsán, kiemelve, hogy a végső döntés a kongresszus kezében van.

 

Az LMP-nek két egymással egyenrangú célja van a következő országgyűlési választásokon: leváltani a Nemzeti Együttműködés Rendszerét, és elérni, hogy az azt követő kormányzásban a fenntarthatósági szempontok minél nagyobb súllyal essenek latba.

 

A kormányváltás szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy ellenzéki jelölt induljon egy kormánypártival szemben. Az LMP ezért részt kíván venni a választókerületi koordinációban.

 

Az ellenzéknek olyan megállapodást kell kötni, amely lehetővé teszi, hogy a szavazók döntsék el, hogy az egyes pártok milyen súllyal legyenek jelen a következő kormányban. Erre az előválasztást legitim eszköznek tekintjük, mind a választókerületek, mind a miniszterelnök-jelölt szintjén. Az LMP célja ezért az, hogy az előválasztáson legyen olyan zöld értékek mellett elkötelezett miniszterelnök-jelölt, aki személyében képes megjeleníteni a zöldszavazókat.

 

Az ellenzéknek akkor van esélye a következő választáson, ha nem csupán le akarja váltani a Fideszt, hanem világos és egyértelmű alternatívát tud kínálni: nem kormányváltásra, hanem kormányzásra kell készülni. Ugyanakkor az ellenzéknek célként kell kitűznie, hogy megváltoztatja a jelenlegi választási rendszert, és a jelenlegi többségi modell helyett az arányos felé tolja.

 

Meggyőződésünk, hogy a Fideszt csak egy sokszínű ellenzék tudja legyőzni, ahol egymástól nagyon különböző szavazók is egyszerre politikai otthonra találnak. Az ellenzéken belüli vitákat és az ellenzéki pártok közötti versenyt ezért nem elfojtani kell, hanem szabályozott mederbe terelni.

 

Az LMP álláspontja szerint a kormányváltás nem jelenthet visszafordulást ahhoz a sikertelen időszakhoz, mely a Fidesz első kétharmadához vezetett. A közös kormányzás csak akkor lehet majd sikeres, ha a korábban kormányzati felelőséget viselő pártok és politikusok nem megmagyarázni, hanem meghaladni akarják majd a múlt hibáit.

 

Az LMP ezért természetes szövetségeseinek az ellenzéken belül azokat a pártokat tekinti, akik nem az elmúlt tíz, hanem az elmúlt harminc évet szeretnék meghaladni, akik kritikusak a NER előtti időszak kormányaival is. Első lépésként mind a jelöltekről, mind az előválasztásról ezekkel a pártokkal akar megegyezni.

 

Olyan kormányt kell alakítani 2022-ben, amelyik nem eltagadni akarja a klímaváltozás tényét, hanem megérti annak a felelsőégét, hogy mi vagyunk az utolsó generáció, akinek még a saját kezében van a sorsa. A klímaváltozás ügye nem rendezhető le pusztán a környezetvédelmi minisztérium visszaállításával: olyan kormányzásra van szükség, amely minden egyes döntését úgy hozza meg, hogy azt megvizsgálja fenntarthatósági szempontból is. Ennek keretében elő kell segíteni a körkörös gazdaság megvalósítását és úgy kell átalakítani az adórendszert, hogy a szennyezők megtérítsék a társadalomnak az okozott károkat. Továbbá konkrét határidővel el kell fogadni egy menetrendet Magyarország karbonsemlegessé tételéről, ennek érdekében pedig ki kell mondani, hogy a zöldfelületek védeleme és a biológiai sokféleség megőrzése a legfontosabb prioritások közé tartozik.

 

Magyarországnak olyan energiapolitikára van szüksége, ami nem azt nézi, hogy az egyre növekvő energiaigényeket, hogy lehet kiszolgálni, hanem azt, hogy miként lehet csökkenteni azt. Nem egy elavult, veszélyes, felesleges és rendkívül drága atomerőműre, hanem energiahatékonysági programokra, megújuló energiára és fejlettebb energiahálózatra van szükség. A paksi bővítés azonban nem csak gyakorlati, hanem elvi probléma is: az új kormánynak ki kell mondania, hogy nem hoz az emberek feje felett olyan döntéseket, amelyek még az unokáink jövőjét is meghatározzák: ezért a paksi bővítést azonnal le kell állítani.

 

Az ellenzéki pártoknak olyan kormányt kell alakítani, ami véget vet az elmúlt tíz évben látott perverz újraelosztás rendszerének, és olyan társadalompolitikát folytat, amely nem elgáncsolja, hanem segíti azokat, akik az állam segítéségre szorulnak. Fel kell vállalnunk, hogy jelentős béremelésre van szükség a közalkalmazottak körében, és szembe kell nézni a gondoskodási válsággal. Ehhez igazságosabb és fenntarthatóbb adórendszerre van szükség.

 

Olyan kormányt kell alakítani 2022 után, amely ugyanúgy képviseli határon innen és a határon túl élő magyarokat. Ennek megfelelően továbbra is fenntartjuk annak a lehetőségét, hogy a határon túli magyarok is képviselettel rendelkezzenek az Országgyűlésben. Magyarország következő kormányának olyan patrióta külpolitikát kell követnie, amely nem meghatározni akarja a határon túl élő magyarok érdekeit, hanem képviseli az általuk meghatározott célokat is.

 

Olyan kormányra van szüksége Magyarországnak, amely amellett, hogy világosan kimondja, hogy hazánk helye az Európai Unióban van, elismeri azt is, hogy az EU-nak átfogó és sürgős reformokra van szüksége. Magyarország gazdaságpolitikájának célja nem lehet az, hogy minél inkább megfeleljen a magországok érdekeinek, sem az, hogy érdemi reformok nélkül a szorosabb integrációt erőltesse. Ki kell mondanunk, hogy a nemzetállami keretek nem meghaladhatóak, az Európai Egyesült Államok pedig utópia és nem realitás.

 

A következő választások után olyan kormányt kell alakítani, amely nem akarja eltagadni a migráció jelentette kihívásokat, de politikai haszonszerzésre sem akarja felhasználni azt. Külpolitikai szinten mindent meg kell tennünk azért, hogy a fejlett országok hagyjanak fel a perifériára szorult államok lerablásával, és végre olyan politikát folytassanak, mely eredményeként mindenkinek lesz esélye a szülőföldjén boldogulni. Támogatnunk kell minden olyan törekvést, ami azt célozza, hogy Európa meg tudja védeni a külső határait, és elleneznünk kell minden olyan kezdeményezést, amely a bevándorláspolitikát kivenné a nemzetállamok kezéből.