Támogatási feltételek

A kártyás fizetés útján megvalósított pénzbeli vagyoni hozzájárulások esetére fenntartott mechanizmus.

Az LMP a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Párttörvény) alapján  magyar állampolgár természetes személyektől vagyoni hozzájárulást fogadhat el.

Az adatbekérés során megadott adatokat a párt nyilvántartja annak érdekében, hogy az adomány elfogadásának körülményeit (adományozó által megadott azonosító/adományozó állampolgársági nyilaltkozata) hatósági ellenőrzés során igazolni tudja.

A párt részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el.

A párt jogosult a vagyoni hozzájárulást nyújtó személy által nyújtott vagyoni hozzájárulást visszautasítani.

Kártyás fizetés esetén a párt a vagyoni hozzájárulást nyújtó alábbi adatait tartja nyilván:

  • Név
  • Állampolgárság
  • Bankszámlaszám
  • Adományozott összeg

A vagyoni hozzájárulást nyújtók pénzügyi és személyes adatait a Párt a vonatkozó törvénynek megfelelő módon kezeli.

A Párt Adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Az LMP vagyoni hozzájárulást csak egyértelműen azonosítható magyar természetes személytől fogadhat el. A vonatkozó törvényi szabályozás alapján a pártok kötelesek minden év május 31-ig u.n. pénzügyi kimutatást készíteni, és azt a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok a honlapjukon is közzétenni. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével – külön kell feltüntetni.