Támogassa az LMP-t!

Az Ön segítségére is szükség van ahhoz, hogy betöltsük történelmi szerepünket. Ha Önnek is fontos a zöld fordulat, akkor kérjük, lehetőségeihez mérten anyagilag is támogassa az LMP választási kampányát.

Ha átutalással támogatna:

Támogatását az alábbi bankszámlára utalhatja vagy fizetheti be az OTP Bank bármelyik fiókjában:

Kedvezményezett neve: LMP

Bankszámlaszám: 11784009-20210249

Közlemény: “magyar állampolgár adománya”

Kérjük, hogy a közlemény rovatában mindenképp tüntesse fel , hogy “magyar állampolgár adománya” . Erre azért van szükség, mert a vonatkozó jogszabályok alapján csak magyar állampolgár támogatását fogadhatjuk el és erről így tud nyilatkozni. Enélkül, az átutalással érkezett támogatásokat visszautaljuk, a készpénzben fizetett támogatásokat a központi költségvetésbe, egy erre a célra kijelölt bankszámlaszámra fizetjük be kötelezően.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a vonatkozó törvényi előírás alapján, ha valaki egy adóévben 500.000.- (ötszázezer) forintot meghaladó összegű (pénzbeli és nem pénzbeli) vagyoni hozzájárulást nyújt egy politikai pártnak, akkor a párt az éves pénzügyi beszámolójában (Pénzügyi kimutatás) az adományozó nevét, és az adományozott összeg mértékét köteles közzétenni.

Ha bankártyát használna szívesebben:

Adomány

Név(Kötelező)
Támogatás mértéke