Támogatási feltételek

A kártyás fizetés útján megvalósított pénzbeli vagyoni hozzájárulások esetére fenntartott mechanizmus

Az LMP a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Párttörvény) alapján  magyar állampolgár természetes személyektől vagyoni hozzájárulást fogadhat el.

Az adatbekérés során megadott adatok alapján a párt jogosult ellenőrizni a vagyoni hozzájárulást nyújtó személy állampolgárságát.

A párt részére jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől – jogi státusától függetlenül – és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el.

A párt jogosult a vagyoni hozzájárulást nyújtó személy által nyújtott vagyoni hozzájárulást visszautasítani.

Kártyás fizetés esetén a párt a vagyoni hozzájárulást nyújtó alábbi adatait tartja nyilván:

  • Név:
  • e-mail cím:

A vagyoni hozzájárulást nyújtók pénzügyi és személyes adatait a Párt a vonatkozó törvénynek megfelelő módon kezeli. 

A Párt Adatvédelmi szabályzattal rendelkezik.

Az LMP vagyoni hozzájárulást csak egyértelműen azonosítható magyar természetes személytől fogadhat el. A vonatkozó törvényi szabályozás alapján a pártok kötelesek minden év május 31-ig u.n. pénzügyi kimutatást készíteni, és azt a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok a honlapjukon is közzétenni. A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat – a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével – külön kell feltüntetni.

Vonatkozó törvények és szabályozások

  • 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről