Országos elnökség

Az LMP – Magyarország Zöld Pártjának vezetését a 7 tagú elnökség látja el.

facebook | instagram | email

Az elnökség tagjai:

Schmuck Erzsébet társelnök

Nagykátán születtem, közgazdasági diplomám megszerzése után pályám korai szakaszán kezdtem el környezet- és természetvédelemmel foglalkozni. Segédkeztem a hazai zöld civil társadalom létrehozásában, alapító tagja voltam a Magyar Természetvédők Szövetségének (MTVSZ), melynek 2002-ig az elnökeként dolgoztam. A 90-es évek elején kapcsolódtam be a hazai és nemzetközi környezetpolitikai és a fenntarthatósággal foglalkozó globális szakmai és együttműködési folyamatokba. 2004 és 2008 között a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke lettem. 2008 augusztusában az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának a létrehozásán dolgoztam, melynek titkára lettem 2010-ig. 2011-től részben civil ügyekkel, részben zöld politikával foglalkoztam. 2011 augusztusától 2014 tavaszáig Róna Péterrel közösen láttuk el az Ökopolisz Alapítvány társelnöki feladatait. 2014-től az LMP országgyűlési képviselője vagyok. Jelenleg az LMP javaslatára az Országgyűlés Fenntartható fejlődés Bizottságának az elnöki posztját látom el.

facebook |  email

Ungár Péter
társelnök

1991-ben születtem Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, majd az Edinburgh-i Egyetemen tanultam, ezt követően a Közép-Európai Egyetemen végeztem földrajz, illetve környezettudomány és környezetpolitika szakon. Jelenleg az ELTE földrajztudományi doktori iskola doktorandusza vagyok. Anyagi hátteremre nem lehetőségként, hanem felelőségként tekintek: tehetős emberként kötelességemnek érzem azért dolgozni, hogy Magyarország egy jobb, élhetőbb, európaibb ország legyen. Le kell számolnunk az elmúlt harminc év kudarcos politikájával, meg kell védenünk az ország függetlenségét, és meg kell állítani a társadalom szétszakadását. 2010-ben lettem a A Lehet Más a Politika aktivistája, a pártba 2013-ban léptem be. Később az LMP nemzetközi titkára lettem, majd beválasztottak az Európai Zöld Párt elnökségébe. 2016-2018 között tagja voltam az LMP Országos Elnökségének.

facebook |  email

Angyal Károly Tibor
titkár

facebook | email

Keresztes László Lóránt

1975-ben születtem. Pécsett élek feleségemmel, és két gyermekemmel. Okleveles közgazdász vagyok. Évekig dolgoztam programozóként, térinformatikusként és projekt koordinátorként. A PTE-n földtudományok tudományterületen szereztem PhD-fokozatot. Leve

lezős doktoranduszként elsősorban közlekedésföldrajzi, településföldrajzi, munkaerő-piaci kérdésekkel foglalkoztam. 2009-ben

aktivistaként támogattam a frissen megalakult Lehet Más a Politika pártot, 2010-ben tagként is csatlakoztam. 2010-ben és 2014-ben Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjévé választották, mindkét ciklusban a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság tagjaként dolgoztam. 2015-től 2018-ig az EU Régiók Bizottságának rendes tagja voltam, ahol a gazdaságpolitika (ECON) és a természeti erőforrások (NAT) szakbizottságokban dolgoztam.

facebook | email

Kreitler-Sas Máté

facebook | email

Szendefy Mária

Több, mint öt éve politizálok az LMP-ben, második alkalommal tisztelt meg a párt kongresszusa azzal, hogy az országos elnökség tagjává választott. Kiemelt politikai célkitűzéseim közé tartozik a Nagy Tavak (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó, vagy a tatai Öreg-tó) természeti értékeinek megóvása, és a helyi közösségek érdekeinek megvédése. Célom, hogy az LMP-Magyarország Zöld Pártja az ökopolitika elsőszámú zászlóvivője legyen Magyarországon. Azért dolgozom, hogy a társadalomban, és a zöld civil hálózatban ott legyünk minden fontos helyi ügynél, segítsünk megakadályozni a környezetrombolást szerte az országban.

facebook | email

Tetlák Örs

Budapesten születtem, de életem jelentősebb részét vidéken, kevés kivételtől eltekintve a Duna mentén éltem le. Sorrendben munkaügyi kapcsolatok szakértő, EU szakértő, államigazgatási és nemzetközi kapcsolatok szakértő diplomákat szereztem. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatójaként dolgozok a disszertációmon. 2019 óta Érd alpolgármestere és a város egyéni mandátumot szerzett önkormányzati képviselője vagyok. 2020 augusztusában a kongresszus az Országos Elnökség általános tagjává választott, majd két évvel később újra bizalmat kaptam a tagságtól.
Alpolgármesterként egyebek mellett a szociális ügyek, a klímavédelem, a hulladékgazdálkodás és a felszíni vizek tartoznak a hatáskörömbe, az elnökség tagjaként pedig elsősorban önkormányzati és nemzetközi ügyekkel foglalkozom.