Az LMP módosító javaslatai a 2019-es költségvetéshez

Az LMP a parlamenti politizálást a helyi közösségek szolgálatába állítja: az Országgyűlésben helyi ügyeket képviselünk, a magyar emberek valódi problémáival szembesítjük a kormányt. Költségvetési módosító javaslataink is ezen törekvésünket tükrözik.

Társasági adó
Társasági adó (Sport TAO megszüntetése)
Társasági adó felső kulcsának lejjebb szállítása
Pénzügyi szervezetek különadója (látvány-csapatsport kedvezmény megszüntetése)
Bányajáradék
Játékadó
Energiaadó
Környezetterhelési díj
Általános forgalmi adó
Termékdíjak
CO2 adó
Magyar Nemzeti Bank befizetései
Start-munkaprogram
állami garanciavállalások (Garantiqua Hitelgarancia Zrt.)
Közszolgálati hozzájárulás
A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos kiadások támogatása
Nemzetstratégiai Kutató Intézet
VERITAS Történetkutató Intézet
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Ludovika Campus
Nemzeti Hauszmann Terv
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
Agrármarketing célelőirányzat
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása
Kiemelt közúti projektek
Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása
Kormányzati szakpolitikai feladatok
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése
MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása
Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása
Kötött segélyhitelezés
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
A Magyar Foundation of North America támogatása
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
Nemzeti Sportközpontok – dologi kiadások
Nemzeti Sportközpontok – Beruházások
Versenysport támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése
Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont 228,6 771,4
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Szerencsejáték koncessziós díj
Magyar Művészeti Akadémia
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Budapesti konferencia-központ megvalósítása 5 000,0
A Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások- és beruházások
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások
állami feladatot átvállaló civilek támogatása
Környezeti kármentesítési program
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
Állatmenhelyek
Egészségügyi dolgozók béremelése
Egészségügyi Felújítási Alap
Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

az alapellátási praxisközösségek rendszerének kiterjesztése
fogászati ellátás
Tornaterem-építési program
Tanuszoda-fejlesztési program
béremelés a közoktatásban – pedagógusok és nevelést-oktatást segítők béremelése (51 mrd személyi juttatások, 9 mrd járulék)
béremelés a felsőoktatásban (18 személyi juttatások, 4 járulék)
Vidéki főiskolák – felsőoktatás forrásainak visszapótlása
Közoktatás forrásainak visszapótlása (béremelésen túl)
Felsőoktatási ösztöndíj program -ellátottak pénzbeli juttatásai
bérpótlék a kiemelten hátrányos körzetekbe; Kiemelt Oktatási Körzetek
Nemzeti Erdei Iskola Program elindítása
Korai fejlesztő- és gyógypedagógus-hálózat kialakítása, bővítése
Fiatal kutatók támogatása
antiszegregációs program – szegregáció felmérése
MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása (XVII.20.38.66.1 áthelyezése az MTA fejezetbe)
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása (bevétel csökkentés!)
A Nemzeti KFIA befizetései csokkentése

szakképzési rendszer megerősítése, a kkv-k támogatása
felnőttképzési program közmunka-forrásból (Országos Felnőttképzési Program)
szakképzési rendszer megerősítése
Felnőttképzési Program
Jogsegély szolgálat a Kárpát-medencei magyarság számára.
Zöld Beruházási Alap (benne: épületfelújítások, megújulók)
többkulcsos SZJA (bevétel csökkenés)
járulékcsökkentés (bevétel csökkenés)
lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatás visszaállítása
Állami bérlakásépítési program
Devizakárosultak és Quuaestor-károsultak kárpótlási alapja
Bölcsődei és szociális dolgozók és kulturális dolgozók béremelése
A minimum nyugdíj felemelése 50 ezer forintra
Korhatár felettiek öregségi nyugdíja

családi pótlék differenciált emelése
Gyermekgondozást segítő ellátás emelése
Fogyatékossággal élő gyermek, hozzátartozó 24 órás otthon ápolásáért járó díjazás
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer erősítése-dologi kiadások
családi adókedvezmény kiterjesztése felsőfokú tanulmányt folytató gyerek után – Személyi jövedelemadó
nagycsaládos kedvezmények kiterjesztése az egyszülős családokra
Isztambuli Egyezmény végrehajtása
közszolgálati illetményalap emelése 60 000 forintra (önkormányzati és közszolgálati béremelés)
közszolgálati illetményalap emelése 60 000 forintra.
Modern Falu Program – benne: alsóbbrendű, 4-5 számjegyű utak felújítása és más fizikai, valamint humán-infrastruktura fejlesztések
Alapvető élelmiszerek ÁFA csökkentése (bevétel csökkenés!)
 gépjárműadó 100 %-ban maradjon a településen
 pályázati önerőalap kistelepüléseknek (önerő hiányában az alacsony költségvetésű önkormányzatoknál nincs lehetőség pályázni)
Az önkormányzatok hivatali látszámának emelése közepes méretű városokban
 Önkormányzatok zöldfelület karbantartás támogatásának a növelése
A honvédelmi kapacitások fejlesztése céltartalék
Honvéd Egészségpénztár szolgálati járandóságban részesülő volt tagjainak kártalanítása
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
Bűncselekmények áldozatainak jogi segítségnyújtás
Tömegközlekedés ÁFA csökkentése (bevétel csökkenés)
Célelőirányzat a kórházak alulfinanszírozottságának megszüntetése
Azbesztmentesítés 5.000 négyzetméteren Veszprémben a Halle utca, Munkácsy Mihály utca, Jutasi út érintett panelépületeiben
Röntgengép megjavítása Tamásiban
a tatabányai Sárberki és Dózsakerti lakótelepek szórt azbeszt mentesítése
Kaposvári kórház szülészetének felújítása
Fejér megyei Kórház móri intézménye szakrendelőjének fejlesztése
Eszközfejlesztés a Ceglédi Toldy Ferenc Kórházban
A kőbányai Egészségház felújítása
Országos azbesztmentesítési program
Senkiföldje Fejlesztési telkek kialakítása Újpesten
Kutyafuttató és kutyajátszótér létrehozása Gyál belterületén
Járda felújítása, szennyvízrendszer kiépítése, játsszótér és pihenőhely kivitelezése Szentpéterföldén
Kerekdomb ökoturisztikai fejlesztése
Hulladék újrahasználati központ létesítése Veszprémben
Csererdő talajszennyezettségének kármentesítése Veszprémben
Szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése nagyobb számban Egerben
A Budapest XVIII. kerületi Cséry-telep rekultivációja
Szelektív hulladékgyűjtők (újra) kihelyezése Gyálon
Budapesti légszennyezettség-monitoring rendszer bővítése
A volt szennyvíz tisztító rekultiválása Budakeszin
Albertirsai szennyvíztelep bővítése és a Gerje folyó vízminőségének javítása
Kétéltűvédelmi terelőrendszer a Garancsi-tó mentén
Budakeszi Nádas-tó fejlesztése
Nyugati pályaudvar mögötti állami terület (“Nyugati grund”) rendbe tétele
Budapest Terézváros és Erzsébetváros fásításának megalpozása: közműalagutak kialakítása
Foghíj telkek felvásárlása és parkok, közösségi kertek kialakítása Budapest VI. és VII. kerületében
Nyilvános wc-k kialakítása Budapest 6, 7, 8 kerületeinek frekventáltabb részein
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szennyvízömlésének meggátlása
Ivóvíz minőség javítása, Tamási
Tamási, Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés megoldása.
Új közpark létrehozása a Józsefvárosi pályaudvar területén
Rákoscsabai csapadékvíz elvezető csatornahálózat kiépítése
Liszt Ferenc Repülőtér környezeti ártalmait csökkentő hozzájárulás az érintett területeknek
Parkosítás Budapest 17. kerületben.
Hulladékudvar és Újrahasználati központ kialakítása Zuglóban
Szigetszentmiklós Bucka városrészében található Bucka-tó monitorozása és kármentesítésének felülvizsgálata
Zajmonitor-hálózat kiépítése a ferihegyi zajkibocsátás mérésére Budapest X. és XVII. kerületében
A légszennyezés csökkentése Győrben a helyi közlekedési eszközök (buszpark) lecserélésével
zöldterületek növelése Győrben
Kis-Duna molnár-szigeti kis ágának a kotrása
Ráckevei-Soroksári Dunaág medrének kotrása
Elektronikus és élőerős rendfentartás fejlesztése Budapest XV. kerületben (Újpalotán)
Budapest XV. kerület Újpalota parkolási problémájának kezelése
Kecskemét városának közlekedés fejlesztése
Soroksár közösségi közlekedésének fejlesztése
42-es villamos meghosszabbítása
Törökbálint zajvédelmének megoldása
Új trolibusz-vonal Budapest 18-19. kerületben
Regionális közlekedési szövetség és tarifaközösség létrehozása Baranya megyében
az agglomerációt kiszolgáló buszpark felújítása
Érd-Diósd-Tárnok-Pusztazámor-Sóskút éjszakai járat
A közösségi közlekedés megújítása Egerben
Rákoskeresztúri metró vonal megépítése
Autóbusz öblök építése Budapest 17. kerületében
Gyalogátlelő a 102. sz. főútra a tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola előtt
Intermodális csomópont megépítése Káposztásmegyeren
Korszerű hév szerelvények beszerzése a H7-es vonalra
Modern faluközpont Solymáron
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatásána növelése
Budapest XV. kerület Újpalota panelházainak biztonságosabbá tétele
Panel szigetelési program újraindítása a Budapest IV. és XV. kerületében
Bérlakások építése Veszprémben
Állami szerepvállalás a bérlakásépítésben és felújításban Budapest belső kerületeiben
Bérlakások építése Tatabányán
Bérlakások építése Kőbányán
bérlakások építése
ingatlanvásárlás ipari park beruházás céljára Nagykanizsán
Miskolci rozsdaövezetek rehabilitációja
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola udvarának rendezése
A volt 2-es számú általános iskola hasznosítása Tamásiban
Multidiszciplináris felsőoktatási központ kialakítása Cegléden
Innováció és szakképzés a fenntartható tájgazdálkodásért a bátonyterenyei ipari parkban
Szolidaritási adó eltörlése
Multifunkciós közösségi csarnok építése Hajdúszoboszlón
Tanuszoda Budakeszin
Házhoz menő közösségi segítség és fejlesztés Újpesten
Bagamér Nagyközség Óvoda építése
Családok Átmeneti Otthonának jelenleg helyt adó épület kiváltása Veszprémben
önkormányzati épületek felújítása Salgótarjánban
Játszóterek fejlesztése, építése Budakeszin
Gyermekmegőrző Kaposváron
Érd – útfelújítás, kerékpáros- és tömegközlekedésbarát úthálózat kialakítása
a Lókút és Hárskút közötti út felújítása
Gyál-Vecsés kerékpárút megépítése
Budapest külső Üllői út komplex felújítása
Új Duna-hídhoz kapcsolódó úthálózat tervezése
A budapesti Asztalos Sándor utca burkolatának felújítása
Budakeszi városi úthálózatának fejlesztése
Kerékpár út kiépítése Budakeszin
Vác – Szob kerékpárút teljes felújítása
Belső körgyűrű és új völgyhíd építése Veszprémben
Kerékpárút építése Veszprémben a Házgyári úton
Újszilvási lehajtó építése az M4-es autópályán
Cegléd-Csemő kerékpárút I. szakasz
Cegléd-Nagykőrös kerékpárút
Út menti buszsáv megvalósítása Budakeszin
A Tamási-Fornád puszta – Kecsege puszta út felújítása
A Gerje patak gátján földút járhatóvá tétele kerékpárosok számára
Békés megye alsóbb rendű útjainak szakaszos felújítása
Gödöllőt déli irányban elkerülő út megépítése
Miskolc Észak-Déli kerékpárútjának meghosszabítása
81-es főút Székesfehérvár és Mór közötti szakaszának négysávúsítása
Budapest-Esztergom kerékpárút
Polgár, Szabolcs utcai gyalogosjárda létesítése
A 102. sz. főút Pilisjászfalu és Tinnye közötti szakaszának felújítása
Felüljáró létesítése Budapest X. kerületében a Kőér utcai vasúti átjárónál
Útfelújíítások Budapest X. kerületében
Vasúti aluljáró és kapcsolódó úthálózat építése Soroksáron
Csepeli gerincút folytatásának, II. Rákóczi Ferenc út szélesítésének előkészítése
Kékkúti elkerülő út
Családi házak energetikai korszerűsítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében