AZ LMP 2024-ES EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI KÉPVISELŐJELÖLTJEI

1. Ungár Péter

1991-ben született Budapesten. A Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd az Edinburgh-i Egyetemen tanult, ezt követően a Közép-Európai Egyetemen végzett földrajz, illetve környezettudomány és környezetpolitika szakon. Anyagi hátterére nem lehetőségként, hanem felelőségként tekint: tehetős emberként kötelességének érzi azért dolgozni, hogy Magyarország jobb, élhetőbb, európaibb ország legyen. Le kell számolnunk az elmúlt harminc év kudarcos politikájával, meg kell védenünk az ország függetlenségét, és meg kell állítani a társadalom szétszakadását.
2010-ben lett a A Lehet Más a Politika aktivistája, a pártba 2013-ban lépett be. Később az LMP nemzetközi titkára lett, majd beválasztották az Európai Zöld Párt elnökségébe.
2016-2018 között tagja volt az LMP Országos Elnökségének.
2018-ban az Országgyűlés legfiatalabb politikusa lett. A Parlamentben főleg a szociális dolgozók és az otthonápolók érdekeit képviselte.
2021 nyarán az a megtiszteltetés érte, hogy az LMP tagsága társelnöknek választotta meg Schmuck Erzsébet oldalán.
2021-ben Szombathelyen indult és mérettette meg magát az előválasztáson.
2022-ben ismét listáról jutott a magyar Országgyűlésbe, ahol folytatja az előző ciklusban megkezdett munkáját a szociális ágazatért.

2. Dr. Schmuck Erzsébet

Több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a környezetvédelem, természetvédelem és zöldpolitika terén. Közel 2 évtizedig civil környezetvédőként tevékenykedett, bekapcsolódva a nemzetközi fenntarthatósági folyamatokba, különös tekintettel a klímaváltozás kérdéseire és  természeti értékeink megóvására. Az Európai Unió környezetpolitikájával civilként ismerkedett meg, és aktív szerepet játszott mind a hazai, mind a közép-kelet európai civil szervezetek európai uniós tagságra való felkészítésében. 2002-2003 között a Környezetvédelmi Minisztérium helyettes államtitkáraként az EU integrációért és a környezetpolitikáért felelős titkárságot vezette. Több éven keresztül tagja és alelnöke volt az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Később jelentős szerepe volt a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács létrejöttében, aminek 2 évig a titkára, majd később több éven át tagja és társelnöke is volt.

2014-2022 között az LMP országgyűlési képviselőjeként kiemelt témaként képviselte a zöld ügyeket, a klímavédelmet, a zöld felületek védelmét. 2018-2022 között az Országgyűlés Fenntartható Fejlődési Bizottságának elnökeként dolgozott az egészséges környezetünkért. Legnagyobb kihívásnak a klímaváltozás megfékezését és természeti értékeink, természetes környezetünk pusztításának megállítását tartja. Ezt csak radikális zöld fordulattal lehet elérni, ami az EU céljai között is szerepel. Ennek képviseletére vállalkozik az Európai Parlamentben. 

3. Tetlák Örs

2020 óta tagja az LMP – Magyarország Zöld Pártja országos elnökségének, jelenleg Érd alpolgármestere. Elnökségi tagként elsősorban nemzetközi ügyekkel és önkormányzati kérdésekkel foglalkozik, alpolgármesterként pedig a zöld fejlesztések, a fenntarthatóság, a szociális ügyek, az egészségügy, illetve néhány helyi beruházás felügyelete tartoznak a feladatkörébe.

Az elsők között szólalt meg Magyarországon az akkumulátorgyárak erőltetett betelepítése ellen, emblematikus ügyei pedig az érdi Elvira major megóvása, valamint a „fehér út” elleni küzdelem.

Civilben nemzetközi kapcsolatok szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatja PhD tanulmányait, kutatási területe az afrikai regionalizmus és Dél-Afrika szerepe a nemzetközi rendszerben.

4. Kanász-Nagy Máté

Kisgyermekkora óta él Újpesten, szociálpolitikus. Az LMP-ben 2010 óta politizál, volt a párt szóvivője, titkára és társelnöke is. Újpesten 2019 és 2022 között népjóléti alpolgármesterként dolgozott. A 2022-es áprilisi választások óta az LMP Országgyűlési frakciójának tagja, frakcióvezető-helyettese, a Parlament Törvényalkotási Bizottságába került be.

A szélesen vett fenntarthatósági kérdések mellett szociális, oktatási és egészségügyi témákkal foglalkozik. Az Európai Parlament döntéshozatalának kiemelt szerepét látja abban is, hogy megakadályozzuk Magyarország akkumulátor-gyarmatosítását.

5. Hohn Krisztina

Hohn Krisztina 2018-tól 2022-ig az LMP parlamenti frakciójának tagjaként tevékenykedett. 2006-tól 2018-ig Mánfa község polgármestere volt. Művelődésszervező főiskolai diplomával rendelkezik. Jelenleg tanulmányait, mesterképzésen a PTE-BTK kulturális mediátor szakán folytatja.

2022 óta az LMP párt tagja, jelenleg a párt egyik szóvivője és szakértője. Kiemelt feladatának a népjóléti és családügyi kérdéseket tekinti, de foglalkozik az önkormányzatiság kérdéseivel is. Sokat foglalkozik a családon belüli és az iskolai erőszak kérdéseivel, illetve a szociális szektor és a szociálisan rászorulók helyzetével, valamint az örökbefogadás problémáival.

6. Kendernay János

Zöld politikus, állatbarát, állatmentő és pacifista. Elutasítja az erőszak bármilyen formáját, legyen az verbális vagy testi, legyen az egyénhez vagy éppen szervezethez, hatalomhoz kapcsolódó. Érzékeny a kiszolgáltatott és a jogsértett társaink iránt. Büszke feminista, mert vallja és ezért tesz is, hogy a nőknek sokkal jelentősebb részvételt kellene biztosítani, ahogy a jövő nemzedékének is több lehetőséget és több támogatást nyújtani. 

Közép-európai identitására, magyarországi gyökereire büszke európai. 

Több évtizedes diplomáciai életútja során számos, hazánk szempontjából is fontos kérdéssel foglalkozott. Így többek között Magyarország EU csatlakozásának biztonsági, migrációs politikai és menekültügyi kérdéseivel, terrorizmussal és a schengeni csatlakozás előmozdításával foglalkozott. Európai Uniós diplomataként pedig terrorizmussal, közel-keleti és az észak-afrikai országok, valamint az iszlám államok nemzetközi szervezeteivel, a Mediterrán térség regionális együttműködésével, továbbá a Nyugat-Balkán országaival, valamint energiapolitikával, klímavédelemmel és környezetvédelemmel. 

A demokratikus ellenzéket külpolitikai és Európa-politikai kérdésekben évek óta támogatja. Jelenleg Budapest Főpolgármesterének városdiplomáciai főtanácsadója.

 7. Hanák Gábor

1986-ban született Budapesten, gyerekkora egy részét Németországban töltötte. Könyvtáros diplomával rendelkezik, 2011 óta informatikai cégben dolgozik, jelenleg folyamat-menedzserként, emellett korábban egy nb1-es labdarúgóklubban tolmács és sajtós is volt. 2008 és 2012 között a Wikimédia Magyarország Egyesület elnökségi tagjaként is tevékenykedett. 2011 óta az LMP tagja. Több tisztséget töltött be: 2019 és 2022 között az Országos Elnökség tagja volt, jelenleg a párt budapesti alelnöke, nemzetközi titkára és a külügyi kabinet vezetője. Fontosnak tartja, hogy közös nevezőre jussunk Európában a különböző régiók kihívásait illetően, illetve azt, hogy az igazságos átmenet és a Green New Deal ne legyen tovább felvizezve, illetve a lokális kihívások se sikkadjanak el, ehhez pedig magyar zöld képviselet is kell az Európai Parlamentben.