454 éve Magyarország példát mutatott Európának

A világon először ezen a napon foglalták törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot az 1568-as tordai országgyűlésen. A vallásszabadság az emberi jogokért folytatott hosszú évszázados küzdelem egyik legfontosabb küzdelmének számít.

Európa nyugati részeit messze megelőzve, a vallásháborúitól dúlt Európában elsőnek a sokszínű Erdélyben mondták ki négy vallás – a katolikus, evangélikus, református és unitárius – szabadságát és egyenjogúságát.

A magyarok, székelyek és szászok közös egyetértésével hozott határozat évszázadokra biztosította a felekezeti együttélés békés feltételeit, amire joggal lehetünk büszkék, mert az egyik legnagyobb ajándékot adtuk az európai kultúra számára.

A tordai szellem ma is például szolgálhat a döntéshozóknak, hogyan kívánatos viselkedni a politikai versenytársakkal és más hitűekkel, akikkel egy nemzethez tartoznak. Ugyanis ha száműzzük az erőszakot és a kirekesztést, mialatt a mindennapokban őrizzük és megéljük saját kultúránkat, hosszú távon is megteremthető lenne a társadalmi béke Európában.

Dr. Keresztes L. Lóránt,
az LMP frakcióvezetője

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!