Az LMP klímavédelmi programja X.- Az oktatás fontos része a klímaváltozás elleni küzdelemnek

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja megalkotta 10 pontos klímacsomagját, amit határozati javaslatként nyújt be az Országgyűlés elé. A javaslatcsomag egyik fontos pillére az oktatásra vonatkozik, mert jelen helyzetben a közoktatás tananyagából hiányoznak az alapvető klímavédelmi, fenntarthatósági ismeretek.

Az elmúlt 13 évben gyökeresen átalakították az közoktatást Magyarországon. Nem csupán elvették az önkormányzatoktól az iskolákat, és végletekig menően centralizálták az oktatást, de megnehezítették a tanárok, oktatásszervezők életét is, és gyengítették a tanulás lehetőségeit. Az iskolában a nevelés esetleges, hiszen az iskolai nevelésnek ma nincs képe arról, hogy milyen személyiséget igényel a fenntartható társadalom; milyen ember képes alkalmazkodni a klímaváltozás kihívásaihoz.

A közoktatást új alapokra kell helyezni, ennek egyik fő eleme az alapvető klímavédelmi, fenntarthatósági ismereteknek a szerves beépítése a tanulási folyamatba. Ez nem plusz órákat, foglalkozásokat jelent; ez rendszerszemléletű gondolkodást és más ismereteket követel meg.

Vissza kell adni a pedagógusok autonómiáját. Decentralizálni kell a hazai közoktatást. A centralizált oktatásban nem valósul meg a fenntarthatóságra nevelés, hiszen ma a közoktatás pusztán közigazgatási szervként működik. Ehelyett az iskolának olyan térnek kell lennie, ahol a sokféle tudás összetalálkozik, és megteremti az egyéni alkalmazkodás alapjait a technológiai változások, a globalizáció, a klímaváltozás, a régi és új egyenlőtlenségek, a munkaerőpiac és a demográfiai változásokkal kapcsolatban.

Schmuck Erzsébet,
az LMP társelnöke

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!