LMP: Tisztelettel köszöntjük Sólyom Lászlót

Az LMP tisztelettel köszönti 80. születésnapján Sólyom László volt köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság korábbi elnökét.

Sólyom Lászlónak elévülhetetlen érdemei vannak a demokratikus átalakulás jogállami kereteinek meghatározásában, valamint az ebből fakadó alkotmányossági elvek kialakításában. Az Alkotmánybíróság első elnökeként mélyen elkötelezett védelmezője volt Magyarország alkotmányos intézményeinek. Köztársasági elnökként pedig valódi pártokon felül álló intézményként tekintett hivatalára, ahol nem személye volt az elsődleges, hanem az a legfőbb közjogi tisztség, amit képviselt.

Közéleti szerepvállalása mellett jogtudósi pályafutása is nemzetközi viszonylatban is elismertté tette őt, ráadásul olyan, manapság kiemelten fontos témák magyar jogba való bevezetése is a nevéhez fűződik, mint az adatvédelem és általában az információszabadság témaköre.

Az LMP politikai közössége külön köszönetet mond Sólyom Lászlónak azokért az erőfeszítéseiért, amiket a környezeti értékeink védelme érdekében egész pályafutása alatt tett.

LMP sajtó

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!