Meg kell őriznünk a magyar kultúrát!

Gondolkodó, felelős országvezetés éppen a magyar kultúra tiszteletéből fakadóan nem venné ki a közoktatásból a művészet történetének tanítását. A Magyar Kultúra Napján ki kell mondani, hogy a magyar kultúrát csak úgy tudjuk megőrizni az utókornak, ha értő tudással ápoljuk azt.

Értően csak akkor kapcsolódhatunk a magyar kultúrához, ha fel vagyunk vértezve a megfelelő tudással. Csak akkor értékelhetjük értékén szépségeit, csodáit, amennyiben átlátjuk mélységeit, összefüggéseiben tárul elénk megannyi árnyalata. Ehhez elengedhetetlen az az általános műveltség, amit az iskolában szívunk magunkba a művészettörténet tantárgy elsajátítása során is.

Ha nincs átfogó tudásunk arról, hogy az emberi civilizációval együtt miként fejlődött a művészet, ha nem tudjuk beazonosítani a különböző korok aktuális áramlatait, ha nem értjük, hogyan épült egymásra a képzőművészet az építészettel, a próza a zenével, akkor ugyan mit érthetünk a kultúrából? Ha nem ismerjük a rétegződéseket, akkor hogyan értsük meg Ady sorait, József Attila szenvedését, vagy Faludy gondolatait? Hogyan értsük tájegységeink népzenéjét, táncainkat, színdarabjainkat, ha a bennünk lévő fundamentum nem elég masszív és érett a befogadásra?

Kulturális értékeinket csak úgy tudjuk megőrizni, ha értjük azokat, ezért fontos megtartani a művészettörténet tantárgyat a közoktatásban. Ennek érdekében az LMP elindította erre vonatkozó petícióját, ami a párt honlapján található.

LMP Sajtó

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!