Nem igaz, hogy egyre jobb a gyógypedagógusok helyzete: ők és közvetlen segítőik továbbra is nehéz körülmények között dolgoznak

A technológia fejlődésével egyre nagyobb százalékban regisztrálnak gyógypedagógiai fejlesztésre szoruló gyermekeket. Sajnos a gyógypedagógusok, valamint a gyógypedagógiai munkát közvetlenül segítők száma nem emelkedik ennek megfelelő mértékben. Bár számuk nőtt az elmúlt 10 évben, az utóbbi időben megint csökkenő tendenciát mutat az érdeklődés a pályára, ami összefüggésbe hozható a túlterheléssel, alulfizetettséggel, szakmai megbecsülés hiányával.

A gyógypedagógusi helyzet pikantériája, hogy hiába vannak többen, azonban azóta megszűnt a különböző munkakörökben való feladatellátás lehetősége. Az új köznevelési törvény módosítása ugyanis szétválasztotta a speciális gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmények tevékenységét és a pedagógiai szakszolgálatokét, aminek köszönhetően nőtt a munkaerőigény is.

A szakemberhiány hozzájárul ahhoz is, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek többsége integráltan tanul: ha nincs, aki ellásson, akkor nem jöhet létre speciális fejlesztés sem.

Kérjük a kormányt, hogy állítsa helyre a gyógypedagógusok és gyógypedagógiai munkát közvetlenül segítők megbecsülését. Az LMP szerint a gyógypedagógiai ellátás korszerűsítésének legelső feltétele az alapbérek megemelése és pótlékok megduplázása. Ne hagyjuk őket magukra!

Ungár Péter
országgyűlési képviselő (LMP)

 

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!