Zöldebb, szociálisabb, lokálisabb: az LMP költségvetési módosító javaslatai a 2021-es költségvetéshez

Nem folytathatjuk ott, ahol a vírus előtt abbahagytuk! Az LMP – Magyarország Zöld Pártja meggyőződése szerint a 2021-es költségvetésnek a zöld fordulatot és újjáépítést kell szolgálnia. Ehhez legelőször a szociális válságot kell megállítani, emelve a létfontosságú szociális juttatásokat és a közszolgálatban állók bérét. Másodsorban zöld fordulat kell, erőforrásaink pazarlásának megállítása és válságálló, zöld munkahelyek teremtése. Harmadsorban pedig a helyi önkormányzatok kifosztásának megállítására, a lokális gazdaságok védelmére és fejlesztésére van szükség.

A kormány által benyújtott 2021-es költségvetési tervezet a bosszú és a jövő felélésének költségvetése. A bosszúé, mert ebben próbál elégtételt venni az önkormányzatokon az ősz választási vereségért, és a jövő feléléséé, mert jövőorientált, zöld fejlődés helyett káros és megalomán építkezésekre pazarolja közös erőforrásainkat.

Ezért az LMP 123 módosító javaslatot adott be a költésgvetéshez, ami több, mint 2500 milliárd forintnyi átrendezést tartalmaz.

780 milliárd forint értékben létrejönne egy Zöld Gazdaságfejlesztési és Klímavédelmi Alap, ami finanszírozná többek között a zöld munkahelyek tízezreit teremtő széleskörű épületenergetikai felújítási programot (300 milliárd forint), a villamos- és távhőrendszer fejlesztését a megújuló energiák szélesebb alkalmazása érdekében (80 milliárd forint), az energetikai innovációt (10 milliárd forint), a klíma alkalmazkodási feladatokat (50 milliárd forint), a leromlott víziközművek felújításának megkezdését (103 milliárd forint), a környezeti kármentesítést (100 milliárd forint), vagy az erdővédelmi programot, az örökerdők területének növelését az erdőgazdaságok finanszírozásának átalakításával (20 milliárd forint).

A Zöld Gazdaságfejlesztési és Klímavédelmi Alapból jutna olyan célokra is, mint az Országos Meteorológiai Szolgálat megerősítése, a Szigetköz vízpótlása, az Országos Erdei Iskola Program, a kerékpárral való munkába járás támogatása, a parlagfű elleni védekezés, a légszennyezés csökkentése, az állami feladatot átvállaló civil szervezetek támogatása, vagy a balatoni vízminőség monitoring rendszer.

A fenyegető szociális válság leküzdése érdekében 1320 milliárd forint plusz forrást szánna a zöld párt a szociális gondoskodásra, az egészségügyre és az oktatásra. A legkiszolgáltatottabbak elszegényedésének megelőzése érdekében 50%-kal megemelné és a felsőoktatási időre is kiterjesztené a családi pótlékot (200), a minimálbérhez igazítaná az otthongondozási díjat (15), növelné a házi segítségnyújtás (18) és a támogató szolgálatok (43) keretét, bővítené a bentlakásos idősotthonokat, és megemelné a nyugdíjminimumot a 2,5-szeresére.

Növelné a mentőszolgálat, a háziorvosi szolgálat, az otthoni szakápolás, a gyógyászati segédeszközök támogatását csakúgy, mint az Afázia egyesületét, a védőnői, anya-, gyermek és ifjúságvédelemét. Az LMP – Magyarország Zöld Pártja létrehozna egy Ifjúsági Pszichiátriai Intézetet is.

Oktatásban a béremelésen túl vissza kell adni a felsőoktatásnak az elmúlt évtizedben elvett forrásokat. A járvány alatti tapasztalatok még sürgetőbbé tették, a távoktatás fejlesztését, erre is külön forrás szükséges. Plusz támogatás kell az idegen nyelvi stratégia végrehajtásához és a szakképzési centrumokhoz is.

Nem tartható és arcpirító a kormánytól, hogy a közszolgálatban, mindannyiunkért dolgozók bére a legalacsonyabb, folyamatosan hitegetik őket, de a béremelések rendre elmaradnak vagy csak részlegesen valósulnak meg. Az államtitkárok, állami vezetők fizetésemeléséről persze nem szoktak elfelejtkezni. Ezért radikálisan emelnénk a szociális dolgozók, az egészségügyi dolgozók (benne a mentősök), és az oktatásban dolgozók – bölcsődétől az egyetemig – bérét. Nőne a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók illetménye is. De társadalmi szintű béremelést is végrehajtanánk a progresszív SZJA bevezetésével, ami adómentessé teszi a minimálbért és az emberek 80-90%-a számára csökkenti az adóterhet.

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja harmadik módosító csomagja a helyi önkormányzatok forrás visszapótlása és a helyi gazdaságok támogatása. Túlélésünk érdekében gazdaságunkat lokalizálni kell: helyben kell megtermelni alapvető szükségleteinket.

Erre a célra az LMP plusz 470 milliárd forintot szánna. Visszapótolnánk az önkormányzatoktól elvett, szabadon felhasználható forrásokat (200 milliárd),

A közszolgálati dolgozók és a közmunkások alacsony bérét a párt emelné, A közmunka bérét a minimálbér 70%-ára növelné, az önkormányzatoknál közszolgálatban dolgozók illetményalapja pedig 60 ezer forint lenne a tíz éve változatlan 38 650 helyett.

Számos fontos helyi projektet és fejlesztést is finanszírozna az LMP, a Lánchíd felújításától kezdve helyi közösségi közlekedés járműcseréig, bérlakások építésétől és felújításától kezdve helyi vízrendszerek és tavak helyreállításáig.

Mindezeket a forrásokat pedig 80%-ban nem hitelből vagy a költségvetési hiány növeléséből finanszíroznánk, hanem olyan káros, környezetpusztító és pazarló kiadások leállításból, mint Paks II. építése, a Budapest-Belgrád kínai vasút, a stadionok és sportcsarnokok építése, luxusszállodák építése a haveroknak, az autó-motorsport támogatása, vagy a multik és oligarchák „beruházásösztönzési” célú támogatása. A források növelésére átrendeznénk az adórendszert, a munkából élők kevesebbet adóznának, lenne viszont nagyvagyoni adó az 500 millió forint feletti vagyonokra, magasabb társasági adó a multiknak, üvegházgáz adó, magasabb termékdíjak és egyéb zöld adók, hogy a „szennyező fizet” elv érvényesüljön.

 

Keresztes László Lóránt,
az LMP frakcióvezetője

Csárdi Antal,
az LMP frakcióvezető-helyettese

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!