A természetvédelemért felelős miniszter kötelessége fellépni a zöldmezős akkumulátoripari beruházásokkal szemben!

Nagy István miniszter 2023 januárjában még háborút hirdetett a zöldmezős beruházások ellen. Azt nyilatkozta, hogy a „…termőföld nem tud bővülni. Megálljt kell szabnunk a zöldmezős beruházásoknak.” Ezek után megdöbbenéssel vesszük tudomásul, hogy most támogatólag nyilatkozik azokról az akkumulátor-iparági beruházásokról, melyek egytől egyig zöldmezős beruházások. Egyrészt az ország tele van elszennyezett, elhagyott iparterületekkel, melyeket kármentesítés után újra lehetne hasznosítani ipari célra is. Másrészt a zöldterületek és mezőgazdasági területek nagysága az ipari és infrastrukturális beruházások miatt amúgy is elfogadhatatlan mértékben csökkennek. Így védelmük kiemelten fontos nemzeti érdek.

A nagyméretű zöldmezős akkumulátoripari beruházások ezért mindenképp szembemennek a magyar természeti értékeink védelmével, gondoljunk csak a debreceni ipari park miatt termelésből kivont termőföldekre, vagy a gödi akkumulátorgyár miatt szinte teljesen megsemmisített természetvédelmi területre a homoki kikericsekkel. Másrészt a természetvédelemért felelős minisztertől az is elvárható lenne, hogy felhívja a figyelmet az akkumulátor-iparág vízbázisainkra gyakorolt káros hatásaira is.

Arra kérjük Nagy Istvánt, hogy tartsa magát ígéretéhez, és a természetvédelemért és a termőföld védelemért felelős miniszterként lépjen fel a zöldmezős akkumulátor-beruházásokkal szemben is!

LMP Sajtó

Kapcsolódó hírek

Most Te jössz!